Girls Varsity Basketball · Lovejoy High School Varsity Girls Rank 18th in the Nation