Girls Varsity Basketball · Lovejoy High Girls Basketball Team Ranks 18th in Nation


Lovejoy High Girls’ Varsity Basketball Team Ranks 18th in the Nation